Løypa

Runden er 6,047 kilometer lang og tilnærmet helt flat. Den har to 90- graders svinger, og går på asfalt.

Merkning

Det er merket med skilt for hver kilometer, samt kjegler i svingene.

Kontrollmålt

Alle distanser er kontrollmålt og AIMS-godkjent.